Kontaktujte nás
X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať
member_photo

10 ROKOV SPOKOJNÍ KLIENTI

Pán Csémi  mi bol doporučený, keď som sa ocitla vo finančnej tiesni. Mala som s ním iba dve stretnutia. Všetko vymyslel, vybavil. Naozaj profesionál a skvelý človek. Ďakujem a keby som potrebovala ešte niekedy pomoc, tak len cez pána Csémiho.
Mária Breinerová
herečka

PRÍBEH VAŠEJ HYPOTÉKY

10 %

Prvé stretnutie

Nezáväzná konzultácia

Posúdime Vaše potreby a rozanalyzujeme investičný zámer. Získate prehľad o všetkých bankách, aktuálnych akciách a úrokových sadzbách, či samotných poplatkoch.

10%
icon
20 %

Hľadanie riešenia

Oslovíme všetky banky a hľadáme pre Vás najideálnejšie riešenie podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Výsledok Vám následne odprezentujeme.

Spolupracujeme so všetkými bankami


20%
icon
30 %

Druhé stretnutie

Výber z ponuky bánk

Na základe vypracovaných ponúk Vám odporučíme konkrétnu banku a skompletizujeme všetky potrebné doklady k žiadosti o úver.
Najčastejšie potrebné doklady k podaniu žiadosti:Žiadosť o úver
Fotokópia dokladov totožnosti žiadateľov
Fotokópia dokladov totožnosti predávajúcich
Potvrdenie o príjme na tlačive príslušnej banky
Výpisy z účtu
Znalecký posudok + CD
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (zmluva o dielo)
30%
icon
40 %

Odovzdanie úveru do banky

Skompletizované podklady so žiadosťou o úver za Vás v čo najkratšom čase doručíme na príslušnú pobočku vybranej banky, s ktorou spolupracujeme.

40%
icon
50 %

Informácia o schválení úveru

Celý proces schvaľovania Vášho úveru dosledujeme v banke a následne Vám oznámime informáciu o konkrétnych podmienkach Vášho schváleného úveru.

50%
icon
60 %

Podpis zmlúv v banke

Dohodneme za Vás vami vybraný termín na podpis úverových a záložných zmlúv v banke. Na tomto stretnutí v banke Vás môžeme sprevádzať.

60%
icon
70 %

Kataster

Podpísané záložné zmluvy za Vás podáme na katastrálnom úrade, aby kataster zapísal plombu / ťarchu.

70%
icon
80 %

Tretie stretnutie

Výber z ponuky poistenia

K čerpaniu Vašej hypotéky potrebujete mať poistenú zakladanú nehnuteľnosť a poistnú sumu vinkulovanú v prospech banky. Na stretnutí Vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a priamo u nás Vám potvrdíme vinkuláciu.
Spolupracujeme so všetkými poisťovňami


80%
icon
90 %

Kompletizácia dokladov k čerpaniu

K čerpaniu úveru do banky prinesieme všetky potrebné doklady za Vás.
Najčastejšie potrebné doklady k čerpaniu úveru:

Kópia poistnej zmluvy + vinkulácia
List vlastníctva so zapísanou plombou/ ťarchou
Právoplatne podpísaná kúpnopredajná zmluva
90%
icon
100 %
100 %

Hypotéka je vaša

Vašu hypotéku ste vyčerpali a my Vám držíme palce k jej pravidelnému splácaniu.Je pre nás samozrejmosťou, že aj po vyčerpaní Vašej hypotéky Vám v prípade akýchkoľvek otázok zostávame k dispozícii.
icon