Kontaktujte nás
X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať
member_photo

10 ROKOV SPOKOJNÍ KLIENTI

Pri vybavovaní hypotéky som sa úplne spoľahol na moju kamarátku Máriu Krátku. Ponúkla mi viacero veľmi výhodných ponúk a odporučila najvýhodnejšiu. Zároveň však nevnucovala žiadne riešenie, nechala mi priestor na osobné rozhodnutie. Páčil sa mi jej osobný nevtieravý, ľudský prístup.
Pavol Farkaš
reprezentant SR vo futbale

PRÍBEH VAŠEJ HYPOTÉKY

10 %

Prvé stretnutie

Nezáväzná konzultácia

Posúdime Vaše potreby a rozanalyzujeme investičný zámer. Získate prehľad o všetkých bankách, aktuálnych akciách a úrokových sadzbách, či samotných poplatkoch.

10%
icon
20 %

Hľadanie riešenia

Oslovíme všetky banky a hľadáme pre Vás najideálnejšie riešenie podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Výsledok Vám následne odprezentujeme.

Spolupracujeme so všetkými bankami


20%
icon
30 %

Druhé stretnutie

Výber z ponuky bánk

Na základe vypracovaných ponúk Vám odporučíme konkrétnu banku a skompletizujeme všetky potrebné doklady k žiadosti o úver.
Najčastejšie potrebné doklady k podaniu žiadosti:Žiadosť o úver
Fotokópia dokladov totožnosti žiadateľov
Fotokópia dokladov totožnosti predávajúcich
Potvrdenie o príjme na tlačive príslušnej banky
Výpisy z účtu
Znalecký posudok + CD
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (zmluva o dielo)
30%
icon
40 %

Odovzdanie úveru do banky

Skompletizované podklady so žiadosťou o úver za Vás v čo najkratšom čase doručíme na príslušnú pobočku vybranej banky, s ktorou spolupracujeme.

40%
icon
50 %

Informácia o schválení úveru

Celý proces schvaľovania Vášho úveru dosledujeme v banke a následne Vám oznámime informáciu o konkrétnych podmienkach Vášho schváleného úveru.

50%
icon
60 %

Podpis zmlúv v banke

Dohodneme za Vás vami vybraný termín na podpis úverových a záložných zmlúv v banke. Na tomto stretnutí v banke Vás môžeme sprevádzať.

60%
icon
70 %

Kataster

Podpísané záložné zmluvy za Vás podáme na katastrálnom úrade, aby kataster zapísal plombu / ťarchu.

70%
icon
80 %

Tretie stretnutie

Výber z ponuky poistenia

K čerpaniu Vašej hypotéky potrebujete mať poistenú zakladanú nehnuteľnosť a poistnú sumu vinkulovanú v prospech banky. Na stretnutí Vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a priamo u nás Vám potvrdíme vinkuláciu.
Spolupracujeme so všetkými poisťovňami


80%
icon
90 %

Kompletizácia dokladov k čerpaniu

K čerpaniu úveru do banky prinesieme všetky potrebné doklady za Vás.
Najčastejšie potrebné doklady k čerpaniu úveru:

Kópia poistnej zmluvy + vinkulácia
List vlastníctva so zapísanou plombou/ ťarchou
Právoplatne podpísaná kúpnopredajná zmluva
90%
icon
100 %
100 %

Hypotéka je vaša

Vašu hypotéku ste vyčerpali a my Vám držíme palce k jej pravidelnému splácaniu.Je pre nás samozrejmosťou, že aj po vyčerpaní Vašej hypotéky Vám v prípade akýchkoľvek otázok zostávame k dispozícii.
icon