Kontaktujte nás
X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať

Podpis úverových a záložných zmlúv v zahraničí

article head

09.11.2017, 04:56 | Eva Špaňová, hypotekárna špecialistka

Po schválení hypotéky je potrebné, aby úverové zmluvy podpísali kupujúci a záložné zmluvy predávajúci nehnuteľnosť. Štandardne sa podpis realizuje priamo v pobočke banky, kde sa hypotéka vybavovala. Môže sa ale stať, že jedna zo zmluvných strán sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a nemá možnosť podpísať zmluvy na Slovensku.

Kupujúci môže vopred za seba splnomocniť na podpis aj inú osobu. V prípade predávajúcich -fyzických osôb to však neprichádza do úvahy. V zmysle platných právnych noriem totiž nie je možné, aby boli záložné zmluvy podpísané na základe splnomocnenia.

Ak sa zmluvná strana zdržiava v zahraničí, tak mimo územia Slovenskej republiky je možné podpísať zmluvy dvoma spôsobmi, a to:

  • na veľvyslanectve Slovenskej republiky alebo 
  • bude nevyhnutné opatriť podpis apostilou, čo znamená "vyššie overenie" podpisu formou doložky.

V prípade, že sa kupujúci rozhodnú splnomocniť ďalšiu osobu v zahraničí, taktiež je potrebné použiť jednu z vyššie uvedených dvoch možností. Podpisy u notára sa v niektorých prípadoch akceptujú, ale iba z Českej republiky.

Odporúčam, aby ste banku vopred informovali, že podpis predávajúceho sa bude realizovať v zahraničí. Banka totiž môže práve z toho dôvodu upraviť podmienky čerpania a to v tom zmysle, že bude vyžadovať k uvoľneniu prostriedkov predloženie listu vlastníctva so zapísaným záložným právom. Štandardne pritom zvykne uvoľniť čerpanie hypotéky už na základe návrhu na vklad. Nestáva sa to často, ale určite treba predísť možným komplikáciám pri čerpaní hypotekárneho úveru, ak by o podpisoch v zahraničí banka vopred nemala vedomosť.

 
Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.