Kontaktujte nás
X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať

Príjmy v zahraničí a životné minimum akceptované hypobankami

article head

S manželkou pracujeme už niekoľko rokov v Nemecku. Uvažujeme o hypotekárnom úvere v slovenskej banke na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na Slovensku. Manželka má trvalý pobyt na Slovensku, ja nie. Ukazovateľ  tzv. celkovej  výšky  nákladov  na  zabezpečenie  nevyhnutných  podmienok  na  uspokojovanie  základných  životných  potrieb  spotrebiteľa je naviazaný na životné minimum. V akej výške banky akceptujú životné minimum pri práci v zahraničí?  

So získaním hypotekárneho úveru na Slovensku by ste nemali mať problém. Vo váš prospech hovorí fakt, že obaja ste zamestnaní v Nemeckej spolkovej republike, čiže v Európskej únii. Zároveň, že váš trvalý pobyt sa nachádza v rámci únie a dokonca u manželky dokonca na Slovensku. 

Predpokladáme, že hypotekárne banky vám budú ponúkať hypotekárny úver do výšky 80 percent z hodnoty nehnuteľnosti, ktorú si na Slovensku vyberiete. Je to práve z dôvodu zamestnania mimo SR.

Ohľadom ukazovateľa životného minima, ktorý banky akceptujú u jednotlivých žiadateľov, vám nevieme poskytnúť relevantnú odpoveď. Banky totiž nezverejňujú spôsob stanovenia výšky životného minima s ktorým uvažujú pri prepočtoch hypoték. Hoci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne upravuje výšku životného minima tzv. opatrením (naposledy Opatrením MPSVaR SR č. 173/2017 Z.z.), pre banky nie je táto právna norma smerodajná pri posudzovaní celkovej výšky nákladov nevyhnutných na zabezpečenie a uspokojenie základných životných potrieb žiadateľov o hypotekárne úvery. 

Z našej praxe môžeme konštatovať, že medzi jednotlivými bankami dokonca panujú rozdiely v stanovovaní životného minima pri posudzovaní jednotlivých žiadostí. V niektorých bankách je životné minimum vyššie u ľudí s vyššími príjmami, v iných bankách zasa nie je výška príjmu z hľadiska posudzovania životného minima dôležitá.

Odporúčam vám, aby ste si preverili možnosti získania hypotéky v jednotlivých bankách. Môžete tiež osloviť skúseného hypotekárneho špecialistu, ktorý to urobí za vás a predostrie vám konkrétne ponuky bánk. 

Vopred upozorňujeme, že aj pri rovnakých vstupných údajoch, ktoré bankám poskytnete, dostanete od veľmi rôznorodé ponuky. Teda aj čo sa týka maximálnej výšky úveru pri zohľadnení vašich príjmov a bonity, na čo majú vplyv najmä rozdiely vo výpočte životného minima.
 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.